Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

BigMove

Het BigMove GGZ -programma is een landelijk programma dat op Texel door drie fysiotherapiepraktijken gezamenlijk wordt georganiseerd en aangeboden aan de Texelaars. In een half jaar tijd (her)ontdekken deelnemers hun eigen kracht en leren zij grip te krijgen op hun gezondheid.

In beweging komen

Veel mensen kunnen niet doen wat ze graag willen doordat ze te maken hebben met lichamelijke of psychische klachten. Het BigMove GGZ-programma stimuleert deze mensen om weer ‘in beweging’ te komen, zowel fysiek als geestelijk.

Het programma

Uitgangspunt van het BigMove GGZ-programma is dat deelnemers op een leuke manier aan hun gezondheid werken, alleen en samen met anderen in een groep. Gedurende het programma:

  • Inventariseert u samen met de BigMove-psycholoog en uw begeleider uw huidige situatie en bepaalt u uw persoonlijke (gezondheids)doelen.
  • Heeft u persoonlijke gesprekken met de psycholoog en met één van de begeleiders van de groep.
  • Werkt u aan uw doelen in de groep. U komt één keer per week, en later in het programma één keer per twee weken, bij elkaar en samen met de BigMove-begeleiders werkt u op uw eigen niveau aan uw gezondheid.

Verwijzing nodig

Deelname aan het BigMove GGZ-programma is mogelijk na verwijzing van de huisarts.

Samen bewegen naar beter