Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

De Valpolikliniek

Vallen hoort bij het leven. Kinderen leren door vallen en opstaan, maar voor ouderen kan een val ernstige gevolgen hebben zoals een gebroken heup of een gebroken pols. Soms is de oorzaak van een valpartij duidelijk; een losse tegel in het trottoir, een onverwachte duw of men struikelt gewoon over iets wat op de grond ligt. Vaak echter is de oorzaak niet zo duidelijk: “Ik wilde opstaan en opeens lag ik op de grond.”, “ Ik liep op straat, iemand noemde mijn naam, ik draaide mij om en voordat ik het wist was ik gevallen.” of “Ik wilde gauw de telefoon opnemen en toen stroffelde ik over mijn eigen benen.” Er zijn nog veel meer voorbeelden van een valpartij te noemen waarvan de oorzaak op het eerste gezicht niet zo duidelijk is.
Het is dan ook logisch dat mensen bang worden om te vallen. Deze angst kan vervelende vormen aannemen en kan de kwaliteit van het leven negatief beïnvloeden. Ouderen die bang zijn om te vallen gaan bijvoorbeeld weinig of helemaal niet meer naar buiten en verliezen zo hun sociale contacten.

Voelt u zich niet altijd even zeker van uzelf als u gaat lopen, bent u bang om te vallen of bent u al eens gevallen en wilt u iets doen aan valpreventie? Wellicht dat een bezoek aan valpolikliniek dan iets voor u kan betekenen.

Wat is een valpolikliniek?

Bij de valpolikliniek wordt onderzocht waarom u valt en wordt het valrisico geïnventariseerd. Ook de angst om te vallen wordt in kaart gebracht.
In de valpolikliniek op Texel werken mensen die zich vanuit hun deskundigheid gespecialiseerd hebben in valproblematiek. Het team van deskundigen bestaat uit de verpleeghuisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. De ergotherapeut houdt zich voornamelijk bezig met aanpassingen die, indien nodig, getroffen moeten worden om de kans dat men zal vallen te verminderen. De psycholoog richt zich met name op de angst om te vallen en de mogelijke gevolgen die deze angst met zich mee kan brengen.

Hoe werkt de valpolikliniek?

Nadat u bent aangemeld bij de valpolikliniek wordt er binnen een week een afspraak met u gemaakt. Noodzakelijke medische gegevens worden bij uw huisarts opgevraagd, uiteraard alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. U wordt ontvangen door een fysiotherapeut die een aantal algemene zaken zoals persoonsgegevens zal registreren. Tevens worden een aantal vragenlijsten met u doorgenomen. Deze vragenlijsten gaan over hoe u uw gezondheid ervaart en over valangst. Vervolgens gaat u samen met de fysiotherapeut een onderzoek doen dat zich vooral richt op de uitvoering van een aantal dagelijkse activiteiten, zoals het gaan staan, iets van de grond pakken en het lopen. Dit noemen we het balansfunctie onderzoek en dit duurt ongeveer een uur. In dezelfde week komt de ergotherapeut de thuissituatie in ogenschouw nemen.
Als alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn komt het team van de valpolikliniek bijeen om de resultaten te bespreken en om te bezien welke behandelmogelijkheden er zijn. Dit zal persoonlijk met u besproken worden. Ook uw huisarts zal worden ingelicht over de bevindingen.

Wat kost het?

Het hierboven beschreven onderzoek wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt ook voor eventuele vervolgbehandelingen.

Indien u vragen heeft over de valpolikliniek kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Samen bewegen naar beter