Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Lekker in je Life

Kinderen en jongeren op weg naar een gezonde levensstijl!

Kom in beweging voor nu en later!

Veel kinderen en jongeren zijn te zwaar. Een te hoog gewicht brengt nadelen en risico's met zich mee. Kinderen met overgewicht worden vaker gepest, buitengesloten tijdens het buitenspelen of bij gym en raken steeds vaker in een sociaal isolement. Daarnaast kunnen er al op jonge leeftijd lichamelijke klachten optreden, zoals suikerziekte (diabetes), problemen met de ademhaling, afwijkingen in de bloedvaten en pijnlijke gewrichten door de zwaardere belasting.

Verandering in leef-, eet-, drink- en beweeggedrag verkleint de kans op gezondheidsrisico's op jonge en latere leeftijd. Hoe eerder het kind hiermee begint hoe hoger de levensverwachting en de kwaliteit van leven is.

Op Texel heeft 1 op de 5 kinderen van 4-18 jaar overgewicht of obesitas (Gezondheidsprofiel Texel 2011). Dit aantal ligt hoger dan in Noord-Holland Noord en zelfs hoger dan in de rest van Nederland.
Het blijkt dat op Texel de helft van de kinderen van 0-12 jaar niet elke dag fruit eet en iets meer dan de helft eet niet elke dag groente. Ook wordt er vaak te weinig bewogen: 1 op de 3 kinderen van 0-12 jaar speelt te weinig buiten en een kwart van de kinderen zit langer dan 2 uur per dag achter de televisie of computer. Dat is verontrustend.
Daarom hebben betrokken partijen in de zorg gezamenlijk een aanpak ontwikkeld dat én wetenschappelijk onderbouwd én uitdagend is voor kinderen en ouders: Lekker in je Life.

Inhoud van het programma

De 5 pijlers van Lekker in je Life:

  1. Huisarts, jeugd/schoolarts en kinderarts werken samen zodat de zorg voor het kind/de jongere op het juiste moment op de juiste plek plaatsvindt. De huisarts heeft een coördinerende rol.
  2. De fysiotherapeut en/of kinderoefentherapeut begeleiden de deelnemende kinderen/jongeren in een beweegprogramma. Dit programma beslaat een jaar, waarbij de eerste drie maanden het meest intensief zijn. Daarna neemt Sportservice Texel het bewegen over met een wekelijkse gym in Ons Genoegen.
  3. De diëtist begeleidt de veranderingen in het eet- en drinkgedrag. Verder organiseert zij een supermarktconsult zodat de kinderen/ jongeren spelenderwijs gezonde en bewuste keuzes leren maken in de supermarkt. Verder wordt er een kookworkshop gegeven zodat de kinderen/ jongeren betrokken worden bij het bereiden van gezonde gerechten.
  4. De psycholoog en orthopedagoog/gezinspedagoog stuurt de benodigde gedragsverandering aan, niet alleen van het deelnemende kind maar ook van het gezin waar het kind deel van uitmaakt. Dit gebeurt deels in groepen en daar waar nodig is individueel.
  5. Halverwege het intensieve gedeelte vindt er een Krim-weekend plaats. Tijdens dit weekend mag het hele gezin deel nemen aan allerlei beweegactiviteiten, kookworkshop en een mindfullness family training.

Samenwerkingspartners

Lekker in je Life werkt samen met onderwijsinstanties, sportverenigingen, Sportservice Texel en Gemeente Texel. Kortom, met alle partijen die betrokken (kunnen) zijn bij de begeleiding van jeugd. In eerste instantie doorloopt een deelnemer vooral een traject in de zorg. Zodra aansluiting buiten de Lekker in je Life-activiteiten kan plaats vinden, zal dat gestimuleerd worden. Op die manier is de kans namelijk groter dat na het traject een gezondere leefstijl volgehouden wordt.

Kosten

Lekker in je Life wordt financieel ondersteund door onder andere de provincie Noord Holland. Daardoor kan de eigen bijdrage voor deelname beperkt worden tot € 75,- per deelnemend kind. Daarnaast wordt er een bijdrage van €50,- gevraagd per kind voor het gehele Krimweekend. Voor de beweeglessen, die verzorgd worden door Sportservice Texel en binnen het jaarprogramma vallen, wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Duur en intensiteit van het traject

Lekker in je Life heeft een looptijd van 1 jaar met de grootste intensiteit in de eerste 3 maanden. Mocht er na dat jaar reden zijn tot verlenging, bijvoorbeeld in de vorm van nazorg, dan is dat mogelijk.
Lekker in je Life is een intensief programma, waarin het kind op drie gebieden – beweging, voeding en psychosociaal – begeleid wordt. De fysiotherapeuten, kinderoefentherapeut, diëtist en psychologen werken nauw samen en waar mogelijk op één locatie.

Deelnemende partijen

Aan Lekker in je Life werken mee: De provincie Noord Holland, de gemeente Texel, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Texel, GGD Hollands Noorden, Huisartsenorganisatie Kop van Noord Holland (HKN), het Gemini Ziekenhuis (afd. Kindergeneeskunde), Zorg Optimalisatie Noord Holland (ZONH), Vakantiepark De Krim en het Texelse werkveld (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtist, 1e lijnpsycholoog en orthopedagoog/gezinspedagoog).

Nog vragen?

Neem contact met ons op of stuur een e-mail naar

Samen bewegen naar beter