Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Cursus 'Mantelzorgers ontlast'

‘De ideale mantelzorger’, je kunt het zomaar zijn…

Mensen blijven steeds langer thuis wonen en daarmee wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de inzet van mantelzorgers. Zij nemen de verzorging van een ouder, partner of kind op zich. Bij Therapie Wolf merken we een duidelijke toename van klachten aan met name rug en schouders van deze groep mantelzorgers. Hun klachten zijn vergelijkbaar met die van professionele zorgverleners, zoals verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg en het verpleeghuis. Verder kan, naast de fysieke belasting, ook de psychische belasting van mantelzorgers zeer hoog zijn.

Inhoud van de cursus

In samenspraak met Texels Welzijn werd onderzocht of er bij mantelzorgers behoefte bestond aan instructies en oefeningen, zoals die al langer worden aangeboden aan de professionele zorgverleners op Texel. Daaruit voortvloeiend is een programma voor mantelzorgers samengesteld. Het bestaat uit een interactief instructie- en oefenprogramma, waar naast uitleg ook met elkaar wordt geoefend om de instructies goed te leren uitvoeren. Doel is dat de mantelzorger beter is voorbereid op zijn of haar taak en dat fysieke klachten zoveel mogelijk voorkomen worden. Uit het onderzoek ‘Texelse mantelzorgers in beeld’ (2014) bleek daarnaast dat mantelzorgers behoefte hebben aan emotionele ondersteuning die hen het gevoel geeft er niet alleen voor te staan. Daarom is in het programma ook ruimte voor het delen van ervaringen en worden handreikingen geboden voor het omgaan met moeilijke emoties.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Algemene principes van fysieke belasting, zoals belasting/belastbaarheid (time-management), haptonomie, aandachtspunten tillen/verplaatsen
 • Rugklachten; hoe kan ik dit voorkomen door een goede houding en gebruik van de juiste spieren?
 • Nek- en schouderklachten; hoe kan ik dit voorkomen door een goede houding en ontspannen bewegen?
 • Hoe blijf ik fit als mantelzorger?
 • Hoe kan ik hulp bieden bij het opstaan, gaan zitten en het lopen?
 • Wat zijn de karregels, en hoe kan ik daarvan gebruikmaken bij het duwen van een rolstoel?
 • Bed- en lighoudingen; hoe help ik iemand zo prettig mogelijk in bed te liggen?
 • Welke hulpmiddelen zijn er te gebruiken om de fysieke belasting van de hulpverlener/mantelzorger zoveel mogelijk te beperken? Denk hierbij aan glijzeilen en diverse tilliften, kleding, huisaanpassingen, etc.
 • Hoe kom ik als mantelzorger aan informatie?
 • Stressmanagement; wat kan ik doen ter ontspanning als belangrijk tegenwicht voor stress en overbelasting? Hoe blijf ik goed voor mezelf zorgen? Hoe ga ik om met moeilijke emoties en eventuele schuldgevoelens?
 • Sociale ondersteuning en communicatie; wie kan mij vanuit het formele en informele circuit helpen en ondersteunen?

Praktische informatie

De mantelzorgcursus wordt regelmatig georganiseerd. De verschillende zorgverleners in onze praktijk werken samen om het programma te verzorgen; zowel de fysio- en ergotherapeut alsook de psycholoog en maatschappelijk werker verzorgen een deel van de cursus.

Wilt u meer informatie over de mantelzorgcursus, neem dan contact op met ons of met Texels Welzijn.

Samen bewegen naar beter