Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Poliklinische Revalidatie

Een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening kan er voor zorgen dat de normale dagelijkse activiteiten moeilijk of niet meer verricht kunnen worden. Ook pijn kan ernstig remmen in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Poliklinische Revalidatie is bedoeld om mensen weer zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Het kan zijn dat (volledig) herstel niet mogelijk is. In dat geval is een belangrijk doel van revalidatie dat er in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder ondervonden wordt van de beperking(en).
Bij revalidatiebehandeling zijn altijd meerdere behandelaars betrokken.

Onderdelen van de behandeling

In het revalidatieprogramma is aandacht voor:

* Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten

Denk hierbij aan zelfzorg (wassen, aankleden, eten, drinken), het organiseren en uitvoeren van het huishouden en de taken in het gezin en het uitvoeren van werk of hobby’s. U leert om activiteiten op andere manieren uit te voeren en om met hulpmiddelen om te gaan. Ook krijgt u zo nodig deskundig advies over woningaanpassingen en andere voorzieningen. Vaak is het belangrijk om te zoeken naar een goede energiebalans. Zo nodig wordt u ook geholpen bij het aanbrengen van structuur in het dagritme.

* Mobiliteit

U leert opnieuw bewegen of bewegingen aan te passen, zodat de klachten verminderen. Ook leert u lichamelijke beperkingen herkennen en ermee om te gaan.

* Communicatie

U wordt ondersteund bij problemen met het gebruiken van taal, zoals bij het spreken, begrijpen, lezen en schrijven.

* Sociaal maatschappelijk functioneren

U krijgt hulp bij het verwerken of accepteren van de aandoening. U en uw naasten worden begeleid bij het opnieuw oppakken van het leven, zoals werk en vrijetijdsbesteding. U krijgt informatie over mogelijkheden voor hulp in de thuissituatie en over andere organisaties die u verder kunnen begeleiden.

* Psychisch functioneren

U krijgt begeleiding bij het leren omgaan met de nieuwe situatie. Er wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen ten aanzien van gedachten, stemming en gedrag. Soms ook naar hersenfuncties, zoals waarneming, geheugen en concentratie. Ook het leren omgaan met spanning en ontspanning en met anderen (partner, familie, vrienden, sociale contacten) kan onderdeel zijn van de begeleiding.

Werkwijze

Op verwijzing van uw huisarts of specialist brengt u eerst een bezoek aan de revalidatiearts van de Stichting Revalidatie Ziekenhuizen Noord-Holland in het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder. Die bepaalt of u in aanmerking komt voor een revalidatietraject. De revalidatiearts bespreekt met u uw problemen, doet lichamelijk onderzoek en maakt samen met u een persoonlijk behandelprogramma. Uw problemen, uw persoonlijke wensen (doelen) en de revalidatiemogelijkheden worden hierin opgenomen. Als u samen met uw revalidatiearts heeft besloten dat u gaat deelnemen aan de revalidatiedagbehandeling dan komt u één of enkele keren per week voor therapie naar de behandelafdeling in het verpleeghuis of in de Jonkerstraat.

Revalidatie op Texel

Normaal gesproken vindt revalidatiebehandeling plaats op de afdeling revalidatie van een ziekenhuis. Voor Texelaars is een dergelijk programma gecombineerd met een lange reistijd vaak te vermoeiend. Daarom hebben Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) en Therapie Wolf de handen ineen geslagen om dit op het eiland te realiseren. Een vaste groep behandelaars van Therapie Wolf draagt inmiddels zorg voor de revalidatiedagbehandeling op Texel. De revalidatiearts van het NWZ ziekenhuis zorgt voor de coördinatie van het geheel en komt regelmatig naar Texel voor overleg, zowel met het behandelteam als met u als revalidant. De revalidatiearts houdt tevens contact met uw huisarts en andere behandelaars.

Behandelteam

De behandelaars die bij uw revalidatie betrokken zijn, vormen samen het behandelteam. Het vaste team bestaat uit:

  • revalidatiearts
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog

Zo nodig wordt de podoloog, diëtist, orthopedisch schoenmaker en/of instrumentmaker bij de behandeling betrokken. Zij zijn allen ook beschikbaar op het eiland.

Samen bewegen naar beter