Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Revalidatie corona

De grote verscheidenheid aan klachten na Corona vraagt om een revalidatie waarbij de verschillende disciplines diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie en logopedie van belang kunnen zijn en intensief met elkaar samenwerken.

Bekend is inmiddels dat er problemen kunnen zijn in het fysieke functioneren, longklachten, problemen met het geheugen (cognitief) en psychische klachten, zoals bijvoorbeeld:

 • Longfunctie: longfibrose / verminderde longcapaciteit
 • Verminderde ademspierkracht
 • Spierzwakte a.g.v. langdurige inactiviteit
 • aandoening aan zenuwstelsel en spieren
 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Gewrichtspijn en/of -stijfheid
 • Algehele vermoeidheid
 • Ondervoeding
 • Cognitief: geheugen, concentratie, omgaan met prikkels en plannen
 • Angst en depressie
 • Post-traumatisch stress syndroom (PTSS)
 • Post Intensive care syndroom (PICS)

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de aangewezen persoon om patiënten te begeleiden bij fysieke problemen als een verminderd uithoudingsvermogen, verminderde ademspierkracht, schade aan longen en hart, spierzwakte en gewrichtsklachten en problemen met de mobiliteit. Hierdoor zullen algemeen dagelijkse handelingen moeilijker zijn geworden zoals lopen, fietsen, traplopen maar voor sommigen al reiken, tillen of rechtop zitten of zelfs een lepel naar de mond brengen. Ook cognitieve/neurologische problemen kunnen soms optreden na een IC opname (zoals problemen met doelgericht handelen, het doen van dubbeltaken)

De fysiotherapeut gebruikt specifieke behandelvormen om onder andere deze  handelingen te verbeteren, de spiermassa weer op te bouwen, de longfunctie te verbeteren. Opbouw van activiteiten zal geleidelijk gaan en weken/maanden in beslag kunnen nemen. Kennis en ervaring van de therapeut op het gebied van hart- en longrevalidatie, (neuro)revalidatie en meestal geriatrie is hierbij van belang.

Diëtetiek

Als je besmet bent geweest met het corona virus (COVID19) of zelfs opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, dan zien we regelmatig dat mensen erg verzwakt zijn. Wanneer je ernstig ziek bent geworden is er sprake van (risico op) ondervoeding.  Door het corona-virus worden er vaak  problemen met eten ervaren  zoals;  verminderde eetlust, slijmvorming, maag- darmklachten, verlies van reuk en smaak, misselijkheid,  slikproblemen en ernstige vermoeidheidsklachten. Gevolg is onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding met een groot verlies van spiermassa, een verminderd immuunsysteem en zelfs risico op doorligwonden.

Na ontslag uit het ziekenhuis, of wanneer de acute ziekte voorbij is, wacht een lange herstelperiode thuis waarbij de diëtist helpt bij het behouden/bereiken van een goede voedingstoestand voor optimaal herstel. Juist in deze periode is blijvende aandacht voor voeding op maat essentieel. De behoefte aan eiwit en energie is in deze fase namelijk nog sterk verhoogd en zonder de juiste voeding is spiermassa opbouw niet mogelijk. Waar nodig worden speciale dieetpreparaten ingezet om het herstel te versnellen 

Ergotherapie

Vanwege bovengenoemde problematiek na besmetting met het corona virus (COVID19) kan er sprake zijn van (forse) vermoeidheidsklachten, maar ook cognitieve klachten kunnen aan de orde zijn, zoals geheugenproblemen en prikkelverwerking. De ergotherapeut kan begeleiding bieden in het omgaan met deze klachten en ervoor zorgen dat er een goede balans komt in de energieverdeling over de dag, waarbij gekeken word naar een evenwichtige dagindeling om goed te kunnen herstellen.

De ergotherapeut kan ook helpen bij het inzetten van (tijdelijke) hulpmiddelen (zitkussen, matras, rolstoel etc.), bijvoorbeeld bij decubitus (doorligwonden). Ook het adviseren van de mantelzorger of thuiszorg over bijvoorbeeld de zorg voor een partner, inzet van hulpmiddelen en goede ergonomie kan wenselijk zijn.

Logopedie

We zien slikstoornissen en communicatieproblemen ontstaan, zeker na een opname op de IC. Bij het niet goed kunnen slikken kan er een probleem ontstaan met eten en drinken.  Aangezien voeding essentieel is en “verslikken” risico’s met zich meebrengt is inzet van een logopedist belangrijk. Ook met stemproblemen en moeite met woordvinding kan een logopedist ondersteunen.

Samen bewegen naar beter