MS-groep

Multiple Sclerose, afgekort MS, is een aandoening die de hersenen en het ruggenmerg aantast. Er ontstaan littekens als gevolg van ontstekingen in de isolerende laag rond de zenuwen (myeline). Hierdoor kunnen de prikkels minder goed worden geleid door de zenuwen. Zenuwcellen kunnen ook afsterven.

Mensen met MS kunnen zeer verschillende klachten krijgen, afhankelijk van de plaats waar de ontstekingen zich voordoen en de myeline is aangetast. Veel voorkomende klachten bij MS zijn gevoelsstoornissen, vermoeidheid, krachtsvermindering en problemen met lopen of het evenwicht. De ernst van de klachten kan zeer uiteenlopen. Het beloop is, afhankelijk van de vorm, veelal progressief.

Chronisch

MS is een chronische aandoening die voornamelijk jonge mensen treft. De eerste verschijnselen openbaren zich vaak tussen het 20e en 40e levensjaar. MS komt twee keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer 17.000 mensen in Nederland hebben MS. De oorzaak is nog niet bekend. Tot op heden is MS ook nog niet te genezen. De behandeling bestaat uit medicatie, gericht op:

  • Het verminderen van de MS klachten (symptoombehandeling).
  • Het behandelen van acute verslechtering (relapses), en
  • Het remmen van het ziekteproces (immunomodulatie)

Bewegen

Bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. Door regelmatig te bewegen gaat de lichamelijke én geestelijke gezondheid vooruit. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor mensen met MS. Door te bewegen kan het verloop van de MS niet worden tegengehouden, maar het kan soms wel de gevolgen beperken, zoals het krachtsverlies, stijfheid, vermoeidheid, problemen met lopen en het evenwicht.
Voor mensen met MS is het niet gemakkelijk om aan voldoende beweging te komen. Reguliere sporten worden gestaakt, bijvoorbeeld omdat er valgevaar ontstaat of het tempo te hoog ligt. Met de fysiotherapeut kan, ondanks de klachten, gezocht worden naar een juiste manier van behandelen. De behandeling richt zich op het beperken van klachten. Dit geldt tevens voor mensen die rolstoel gebonden zijn. Door de behandeling kan het lichaam in een optimale conditie worden gehouden, binnen de grenzen van wat mogelijk is.

Groepsverband

Naast individueel kan er ook in groepsverband worden getraind. De MS groep bij Therapie Wolf bestaat uit mensen met MS of soortgelijke aandoeningen. Het oefenen in de groep heeft als hoofddoel om het lichaam in optimale conditie te houden. Er wordt gestreefd naar het zo lang mogelijk veilig en prettig zelfstandig kunnen functioneren zowel in het werk als privé. Veel mensen met MS ervaren problemen bij het lopen en met het evenwicht. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel. Verder is er aandacht voor ieders individuele problematiek. Na afloop is er tijd voor koffie en onderling contact, want het lotgenotencontact vinden wij een belangrijke meerwaarde van het oefenen in groepsverband.

Interdisciplinair paramedisch behandelcentrum
Texel

Therapie Wolf

Jonkerstraat 6
1791 GN Den Burg
Tel. (0222) 312 342