Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Chronisch ZorgNet

Sinds enkele jaren zijn wij als praktijk aangesloten bij het Chronisch ZorgnNet, voorheen het ClaudicatioNet. Dit is een landelijk georganiseerd zorgnetwerk dat streeft naar hoogwaardige zorg voor patiënten met perifeer vaatlijden. Corrien Duin, fysiotherapeut bij Therapie Wolf, heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van deze doelgroep.

Etalagebenen

Mensen met zogenaamde ‘etalagebenen’ hebben problemen met het lopen van langere afstanden. Gedurende het lopen krijgen zij pijnklachten aan de benen welke met het vorderen van de afstand toenemen. Na even stil gestaan te hebben nemen de klachten af en kan weer verder worden gelopen. Vandaar de naam ‘etalagebenen’. Voor de één is de te lopen afstand slechts enkele tientallen meters, voor de ander enkele honderden meters. Dit heeft het vervelende gevolg dat het minder makkelijk wordt activiteiten te ondernemen, zoals bijvoorbeeld een bos- of strandwandeling maken, musea bezoeken of zelfs boodschappen doen.

Looptraining

Bij Therapie Wolf wordt gesuperviseerde looptraining gegeven door de gespecialiseerde fysiotherapeut. Belangrijkste doel van deze looptraining is de kwaliteit van de doorbloeding in de benen te verbeteren. Daarnaast wordt de conditie verbeterd en worden de spieren versterkt. Hierdoor kunnen weer langere afstanden worden gelopen zonder pijnklachten.

Mensen met een verwijzing van de huisarts of de vaatchirurg mogen vanuit de aanvullende verzekering een jaar lang gesuperviseerde looptraining benutten.