Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en Slaapoefentherapie

Een oefentherapeut biedt hulp bij klachten die te maken hebben met het houdings- en bewegingsgedrag. Hierbij kunt u denken aan rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen (bijvoorbeeld scoliose), (spierspannings)hoofdpijn en hyperventilatie.

Aanleren van gezond beweeggedrag

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag en kijkt samen met u naar uw lichaamshouding en manier van bewegen tijdens dagelijkse activiteiten. Wat gebeurt er als u zit, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren? Daarbij wordt niet alleen naar de klacht gekeken, maar naar het hele lichaam. Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin u zich bevindt en met uw dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut bij kijkt dus niet alleen naar uw houding, maar ook naar uw leef- en werkomgeving, sociale en mentale omstandigheden.

Door middel van gerichte oefeningen en adviezen gaat u thuis zelf aan de slag, waarbij de oefeningen dienen als ondersteuning om een juiste houding of beweging aan te kunnen nemen en vol te kunnen houden.

Slaapoefentherapie

De oefentherapeut behandelt uw slaapproblemen en de daaruit volgende mentale klachten vanuit een 24-uursvisie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die er op volgt. Systematisch worden de onderliggende redenen van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt en samen met u aangepakt en opgelost.

Slaapproblemen zijn van grote invloed op je dagelijks welbevinden.

Wanneer u slecht slaapt of slaap tekort komt, heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat slaapproblemen leiden tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, Alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen.

Wat is slaapoefentherapie?
Oefentherapeuten richten zich met name op ‘zachte’ slaapproblemen, zoals insomnia, hypersomnia en bioritmeproblematiek. ­
Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met u naar oorzaken op biologisch, ­psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in stand houdende factoren.
Slecht slapen heeft een grote gedragsmatige component. Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en ­gedragsverandering.

De Slaapoefentherapeut bekijkt met u het slapen vanuit een 24 uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en de gevolgen van de (slechte) nachtrust weer in de daaropvolgende dag.
Slaapoefentherapie richt zich op het doorbreken van deze vicieuze cirkel waarin u bent terechtgekomen. U krijgt uitleg over slapen en slaaphygïene adviezen. U leert uw eigen patronen herkennen die de slaap kunnen verstoren. Zo nodig krijgt u ademhalings- en ontspanningsoefeningen en oefeningen om het hoofd ‘uit’ zetten. Daarnaast leert u door cognitieve gedragstherapie weer positief of neutraal te denken en handelen.

Verwijzing niet nodig

De oefentherapeut is direct toegankelijk, een verwijzing van de huisarts is dus niet noodzakelijk.

Meer dan alleen het belang van een goede houding