Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Missie / Visie

Missie

Therapie Wolf is een kennis- en behandelcentrum op Texel, waar in een multidisciplinaire setting “best practice” en “evidence based” paramedische zorg wordt geboden.
Wij bieden binnen onze praktijk fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk, psychologie en personal training. Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is werken de behandelaars samen.
We bieden ondersteuning bij het optimaal participeren van mensen in hun leefomgeving door een integrale benadering, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat. We bieden revalidatie, curatieve en preventieve zorg, individueel en/of in groepsverband.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Ouderen met co-morbiditeit
  • Patiënten met complexe pathologie
  • Chronisch zieken
  • CVA, Parkinson, MS en NAH
  • Kinderen en hun ouders

Maar ook mensen met relatief eenvoudige klachten aan het bewegingsapparaat kunnen bij ons terecht.

Tevens willen we als kenniscentrum voor andere hulpverleners fungeren, zoals verzorgenden en mantelzorgers.

Visie

Om onze missie te realiseren zullen we steeds inspelen op veranderingen in onze samenleving, te weten: meer eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voor zijn gezondheid, een grotere rol van preventie en toenemende vergrijzing en het streven om ‘ langer thuis te wonen’. De zorg wordt gekenmerkt door aandacht, kennis en samenwerking.

Aandacht: Oprechte aandacht voor de cliënt is de basis. De cliënt wordt benaderd op basis van gelijkwaardigheid en respect. We bieden de zorg in een warme, open omgeving, waar jong en oud elkaar ontmoeten, waar mensen zich thuis voelen, waar mensen contact met elkaar kunnen hebben, maar waar ook ruimte is voor privacy. De praktijk is centraal gelegen nabij de diverse ouderenvoorzieningen en is goed bereikbaar en vindbaar middels moderne communicatiemiddelen die up-to-date worden gehouden. Telefonisch zijn we op werkdagen en in het weekend uitstekend bereikbaar en binnenlopen kan altijd.

Kennis: Kennis is een voorwaarde om de kwaliteit van zorg te borgen en maakt innovatie mogelijk. Om een goede kwaliteit van zorg te bieden en innovatie mogelijk te maken streven we ernaar op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en kennis en vaardigheden uit te breiden. We voldoen aan de kwaliteitsnormen van de diverse beroepsgroepen en ontwikkelen ons door scholing in onze specifieke kwaliteiten d.m.v. externe scholing en kennisoverdracht binnen het team. Als we de nodige kennis niet in huis hebben verwijzen we naar andere praktijken. Therapie Wolf levert een bijdrage aan onderwijs door het begeleiden van stagiairs, door het geven van scholingen aan o.a. andere zorgverleners en mantelzorgers en door het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten van de diverse beroepsgroepen.

Samenwerking: Het team bestaat uit diverse paramedische disciplines, o.a.: fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk, psychologie en personal training. Zorgverleners adviseren elkaar en maken gebruik van elkaars kennis, de lijnen van overleg zijn kort. De cliënt heeft samen met de zorgverlener de regie over zijn/haar zorg en maakt uiteindelijk de keuze hoe de zorg vormgegeven wordt. We nemen deel aan netwerken om de zorg voor de cliënten optimaal af te kunnen stemmen. Er zijn korte lijnen met huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, geriater, revalidatiearts, jeugdarts en jeugdverpleegkundige, orthopedagoog, Omring, gemeente Texel, Texels Welzijn, ‘s Heerenloo, het Maartenhuis, orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker, podotherapeut en andere fysiotherapeuten.

Zo was het, zo is het, zo wordt het