Margo Noom

Margo Noom

In 1985 ben ik als fysiotherapeut afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie Leffelaar en sindsdien ben ik werkzaam op Texel in de verpleeghuiszorg, de revalidatie en eerstelijns fysiotherapie. Naast de algemene fysiotherapie gaat mijn belangstelling uit naar de behandeling van ouderen, mensen met neurologische aandoeningen en complexere ziektebeelden. Voor een goed resultaat van de behandeling van deze patiëntengroepen is het extra belangrijk om de mens als geheel te benaderen, met zijn specifieke mogelijkheden in zijn specifieke omgeving. Het is vaak een puzzel om deze patiënten te helpen beter te functioneren. Dat is steeds weer een grote uitdaging voor mij! Een goede samenwerking met de patiënt en vaak ook met andere zorgverleners is bij deze patiëntencategorie van belang. Dit vind ik een leuk onderdeel van mijn werk!


Ik ben uitgebreid geschoold in de neuromotorische revalidatie en in onderwerpen met betrekking tot de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Ik ben aangesloten bij het landelijke Parkinsonnet en bij een regionaal samenwerkingsverband neurologie en chronisch pijn, samen met collega’s uit het NWZ en het verpleeghuis in Den Helder. Daarnaast heb ik een bijdrage geleverd aan de eerste richtlijn Parkinson en de meest recente versie van de richtlijn beroerte van de beroepsgroep fysiotherapie. In 2019 heb ik de uitgebreide scholing tot handtherapeut afgerond, zodat alle hand- en polsklachten, evt in samenwerking met de ergotherapie, op Texel goed behandeld kunnen worden.
Ik hoop nog jaren met net zoveel plezier dit werk te kunnen blijven doen!

Functie

Fysiotherapeut

E-mail

Samen Sterk