Activiteiten & scholing

Therapie Wolf biedt diverse activiteiten aan voor cliënten en betrokkenen.
Daarnaast verzorgen wij verschillende scholingen op maat en organiseren wij jaarlijks een mini-symposia voor zorg- en welzijnsmedewerkers.

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Bent u klaar voor een gezondere levensstijl? Wilt u zich graag fitter voelen? Wilt u graag blijvend kilo’s kwijtraken op een gezonde en verantwoorde manier?

Of is het tijd om meer te gaan bewegen? Heeft u al vaak voor de keuze gestaan om het morgen echt anders te gaan doen maar blijft u terugvallen in het oude patroon? Wij helpen u om uw doelen te bereiken op een manier die bij u past.

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) van Therapie Wolf is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.
Dit doet u niet alleen, dit doen we samen. Gedurende het programma wordt u twee jaar lang individueel begeleid en daarnaast vinden er leuke, gezellige en leerzame groepsworkshops plaats met thema’s die aansluiten op uw persoonlijke doelen. Tijdens de Gecombineerde Leefstijl Interventies ligt de focus op voeding, beweging, gewichtsverlies, ontspanning en slaap. Het doel is een gezondere levensstijl creëren waar u zich fitter en energieker door gaat voelen.

Naast de GLI ‘Leefstijl’ bieden wij de volgende specifieke programma’s aan:

 • GLI – Diabetes
 • GLI – Leververvetting
 • GLI – CVRM
 • GLI – Reumatische ziekten
 • GLI – Vrouwen en hormonen
 • GLI – Ouderen.

Brainstorm café

Jaarlijks krijgen maar liefst 135.000 mensen in ons land te maken met de gevolgen van hersenletsel. Bijvoorbeeld door een val met de fiets, een auto- ongeluk, een beroerte, een hersentumor of een chronische ziekte. De impact die het op hun leven heeft is vaak enorm.

En niet alleen op henzelf, ook partners en andere naasten krijgen te maken met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarom organiseren Therapie Wolf en Texels Welzijn enkele

malen per jaar informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten rond NAH in het zogenaamde ‘Café Brainstorm Texel’.

Massage

Massage is een aangename manier om lichaam en geest te ontspannen. Het verbetert de algehele doorbloeding en vermindert spanning. Het voorkomt daarmee het ontstaan van spanningsgerelateerde klachten. Therapie Wolf biedt verschillende soorten massages aan:

• Onstpanningsmassage: deze massagevorm zorgt ervoor dat de ervaren stress in het lichaam vermindert. De doorbloeding wordt middels rustige strijkingen verbeterd. Hierdoor kunnen de in het lichaam aanwezige afvalstoffen beter afgevoerd worden.

• Klassieke massage: de klassieke massage is een stimulerende en activerende massage. Stijve of pijnlijke spieren worden middels verschillende technieken losgemaakt.

• Bindweefselmassage: bindweefselmassage is een reflexone massage. Op het lichaam bevinden zich zones die in verbinding staan met organen, klieren en andere lichaamsdelen. Door het bindweefsel van deze zones te masseren kun je het lichaam weer in balans brengen.

Mantelzorgers ontlast

Mensen blijven steeds langer thuis wonen en daarmee wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de inzet van mantelzorgers. Zij nemen de verzorging van een ouder, partner of kind op zich.

Bij Therapie Wolf merken we een duidelijke toename van klachten aan met name
rug en schouders van deze groep mantelzorgers. Hun klachten zijn vergelijkbaar met die van professionele zorgverleners, zoals verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg en het verpleeghuis. Verder kan, naast de fysieke belasting, ook de psychische belasting van mantelzorgers zeer hoog zijn.

De cursus wordt in samenwerking met Texels Welzijn gegeven. Het bestaat uit een interactief instructie- en oefenprogramma, waar naast uitleg ook met elkaar wordt geoefend om de instructies goed te leren uitvoeren.

Doel is dat de mantelzorger beter is voorbereid op zijn of haar taak en dat fysieke klachten zoveel mogelijk voorkomen worden. Uit het onderzoek ‘Texelse mantelzorgers in beeld’ (2014) bleek daarnaast dat mantelzorgers behoefte hebben aan emotionele ondersteuning die hen het gevoel geeft
er niet alleen voor te staan. Daarom is in het programma ook ruimte voor het delen van ervaringen en worden handreikingen geboden voor het omgaan met moeilijke emoties. De mantelzorgcursus wordt regelmatig georganiseerd.

De verschillende zorgverleners in onze praktijk werken samen om het programma te verzorgen, zowel de
fysio- en ergotherapeut alsook de psycholoog en maatschappelijk werker verzorgen een deel van de cursus.

Tilcursus op maat

Deze scholing gaat in op de werking van het menselijk lichaam in relatie met de fysieke belasting tijdens het werk. Voorbeelden van deze werksituaties zijn:

 • Schoonmaakwerkzaamheden;
 • Zorgwerkzaamheden;
 • Werkzaamheden op de boerderij.

Afhankelijk van de werksituatie kan er een cursus op maat worden samengesteld welke zal bestaan uit een deel theorie – over de werking van het menselijk lichaam in relatie met fysieke werkzaamheden – in combinatie met een praktijkdeel, waarbij verschillende til- en verplaats- technieken worden geoefend bij dagelijkse werkzaamheden.

Parkinsonscholing

Deze scholing wordt gegeven aan zorgpersoneel en gaat in op de zowel motorische als de niet-motorische verschijnselen bij de ziekte van Parkinson en de behandeling hiervan. De scholing wordt gegeven door de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en het maatschappelijk werk. Ook wordt er tijdens deze scholing uitleg gegeven over de hulpmiddelen, voeding en medicatie bij Parkinson en waar de juiste informatie te vinden is.

Mini-symposia

Jaarlijks organiseert Therapie Wolf een mini-symposium ter bevordering
van de deskundigheid voor zorg en welzijnprofessionals op Texel en van het vaste land.
In de afgelopen jaren zijn o.a. de volgende onderwerpen onder de aandacht gebracht tijdens de mini-symposia:

 • Kwetsbaarheid bij ouderen door sarcopenie – Prof. Dr. Andrea Maier, verouderingsonderzoeker en hoogleraar Gerontologie.
 • Veranderingen in het seksuele functioneren/seksuele relaties ten gevolge van ziekte, medicijngebruik, operatieve ingreep en ongeval – Paul Rabsztyn, seksuoloog.
 • Hoe de mindset onze waarneming, motivatie en het effect van onze behandeling kan beïnvloeden – Prof. Dr. Nienke van Atteveldt, cognitief neuroweterschapper.
 • Behandeling na CVA – Ben van Cranenburg, neurowetenschapper.

Sensorische informatieverwerking

Deze scholing is bedoeld voor iedereen die in contact komt met mensen
met beperkingen in de sensorische informatieverwerking. Denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen met een whiplash, een burn-out, hersen- letsel na CVA of een ongeval.

Ook ouderdom of een dementieel beeld kunnen ervoor zorgen dat iemand moeite heeft met het verwerken van prikkels. Je leert het onbegrepen gedrag te begrijpen vanuit het perspectief van de sensorische informatieverwerking.

Zuinig met je lijf

De cursus ‘zuinig met je lijf’ is een cursus voor zorgmedewerkers. In groepsverband leer je je eigen lijf kennen en hoe deze zo goed mogelijk in te zetten bij verschillende zorghandelingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Werking bewegingsapparaat
 • Belasting/ belastbaarheid
 • Haptonomie
 • Lichaamshouding
 • Statische en dynamische belasting
 • Transfer- en verplaatstechnieken in en om het bed
 • Gebruik van hulpmiddelen/tilliften
 • Intramurale versus extramurale zorg