Geschiedenis Fysiotherapie Texel

door Bernard Wolf

Personeelsadvertentie

Het was op een zaterdag in mei 1977 dat mijn oog viel op een personeelsadvertentie in de Volkskrant. De stichting “Samen 1” op Texel wilde graag in contact komen met een fysiotherapeut voor een nog nieuw te bouwen verpleeghuis op Texel.

De Waddeneilanden

Sinds mijn jeugdvakanties op Terschelling heb ik de wens gehad om op een van de Waddeneilanden te kunnen wonen en werken. Dus dit zou een uitgelezen kans kunnen zijn.

Net afgestudeerd

Ik was die maand net afgestudeerd en besloot om op deze advertentie te reageren. Ik kan mij het “gemartel” bij het schrijven van de sollicitatiebrief nog goed herinneren, evenals het moment van het op de brievenbus doen van de brief. Het zou mijn eerste én laatste sollicitatiebrief zijn, want 14 dagen later was ik medisch gekeurd en aangenomen. Wat ik toen echter niet wist, was dat ik er nooit meer weg zou gaan.

Kleinste verpleeghuis van Nederland

Het verpleeghuis Texel was met 36 bedden het kleinste verpleeghuis van Nederland.
De eerste patiënten werden in september 1977 opgenomen; vanuit verschillende verpleeghuizen van de "overkant” en vanuit de bejaardenhuizen “Huize Irene” en de “Gollards” .

Zorg voor kinderen dichtbij huis

In het verpleeghuis werden toen ook baby’s en hele jonge kinderen opgenomen. Deze kinderen hadden een dermate complexe zorgbehoefte dat ze eigenlijk in het ziekenhuis moesten blijven. Bestuur, directie en medewerkers van het verpleeghuis stelden alles in het werk om te realiseren dat deze zorg in het verpleeghuis kon worden verleend. De ouders hoefden dan niet meer elke dag op en neer naar het ziekenhuis in Den Helder of verder weg.

24-uurs dienst

Voor de fysiotherapie betekende het dat er een 24-uurs bereikbare dienst moest zijn, dat er ook in de weekeinden gewerkt moest worden en dat de continuïteit van de behandeling gegarandeerd moest zijn. Om dit te kunnen realiseren werd de andere op het eiland werkzame fysiotherapeut gevraagd of hij bereid was hierbij een rol te spelen. Dit bleek niet mogelijk en daarom moest er naar een andere oplossing worden gezocht.

Oprichting praktijk

De oplossing bleek het oprichten van een praktijk voor fysiotherapie. Deze praktijk werd gevestigd in het verpleeghuis en daar werden dan ook de mensen van “buitenaf" behandeld. Hiervoor werd een nieuwe fysiotherapeut, Ed van Bommel, aangetrokken en deze zou dan samen met de fysiotherapeut van het verpleeghuis de weekeind- en bereikbare diensten doen. Tevens was op deze manier de continuïteit van de behandelingen tijdens vakanties en ziekten gewaarborgd.

In november 1977 werden hiertoe de contracten getekend met het ziekenfonds “Texel” aan de Jonkerstraat 6, het gebouw waar nu Therapie Wolf is gevestigd. De oprichting van de “polikliniek voor fysiotherapie“ was daarmee een feit.

Komst van Gerda

Rond deze tijd kwam er een nieuwe dierenarts op Texel wonen. Zijn vrouw was fysiotherapeute en gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. Toen dit ons ter ore kwam was het contact gauw gelegd en deed Gerda van Vliet haar intrede in de praktijk.

Welkom Margo

In 1986 besloot Ed van Bommel bij de polikliniek weg te gaan en zijn positie werd overgenomen door Margo Noom. Zij werkte op dat moment o.a. in het verpleeghuis Den Koogh in Den Helder en wilde, gelukkig, de overstap naar het “Verpleeghuis Texel” maken. De toen gevormde combinatie van Margo Noom, Gerda van Vliet en Bernard Wolf, is de basis van de huidige praktijk.

Multidisciplinair behandelcentrum

In de jaren daarna werd het steeds drukker in de praktijk en groeide de praktijk uit tot het huidige multidisciplinaire behandelcentrum met ruim 15 collega’s, waarin de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn: diëtiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, oefentherapie Cesar, psychologie en personal coaching.

Valpolikliniek

Een voorbeeld van de multidisciplinaire samenwerking is de in 2005 opgerichte Valpolikliniek. Hier worden bezoekers op hun valrisico onderzocht. Indien noodzakelijk en als men dat wenst kan een behandeltraject gevolgd worden ten einde het valrisico te verminderen.

Meer ruimte voor de praktijk

De groei van de praktijk betekende ook dat de ruimte in het verpleeghuis niet meer voldeed. In 2011 konden we ons pand aan de Jonkerstraat 6 betrekken en inmiddels maakt sinds 2015 ook de Jonkerstraat 4 (de oude garage Kievit), na een grondige verbouwing, deel uit van de praktijk.
In 2010 en later ook in 2013 zijn er overname besprekingen geweest tussen Fysiotherapie Texel en de Omring Zorgorganisatie. In 2013 waren de overname plannen al in een vergevorderd stadium maar uiteindelijk is vanwege bezuinigingen van de overname afgezien. Er is toen gekozen voor het alternatief dat Omring de paramedische zorg ten behoeve van de patiënten in het verpleeghuis in het vervolg gaat uitbesteden aan Fysiotherapie Texel. Op 19 juni 2014 zijn hiervoor de contracten getekend.

Missie en visie

Wij zijn van mening dat we door de combinatie fysiotherapieruimte verpleeghuis en de Jonkerstraat voldoende mogelijkheden hebben om onze missie en visie de komende jaren verder vorm te geven en uit te dragen.

Zo was het, zo is het, zo wordt het