Wetenschappelijk onderzoek

Bernard Wolf, Fysiotherapie

In de periode 1996-1999 leidde Bernard Wolf in het kader van zijn studie aan de Katholieke Universiteit Leuven een onderzoek naar de effecten van een fysiotherapeutische interventie op de balansfunctie bij mensen van 75 jaar en ouder. Daartoe was sprake van een intensief samenwerkingsverband tussen de fysiotherapeuten van onze praktijk, de fysiotherapeuten van Verpleeghuis Den Koogh in Den Helder, huisartsen, verpleeghuisartsen, wijkverpleging, activiteitenbegeleiders, apotheker en psycholoog.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een gezaghebbend revalidatie tijdschrift

(Wolf B, Feys H, De Weerdt, Meer vd J, Noom M, Aufdemkampe G. Effect of a physical therapeutic intervention for balance problems in the elderly: a single-blind, randomized, controlled multicentre trial. Clinical Rehabilitation 2001; 15: 624-636 ).

Jeske Mak, Fysiotherapie

In 2006 deed Jeske Mak in het kader van haar studie Fysiotherapie Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht een onderzoek met als onderwerp "Vermoeidheid bij Multiple Sclerose na inspanning: een uitgeput gevoel, zware ledematen...". Verder deed zij een literatuuronderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen op de loopcapaciteit van mensen met Multiple Sclerose (MS).
In de periode 2007-2009 deed Jeske onderzoek naar sportief bewegen en MS. In dit landelijke onderzoek werd met een vragenlijst het (sportief) beweeggedrag, de behoeften en de wensen in het sportief bewegen van mensen met MS geïnventariseerd. De Multiple Sclerose Vereniging Nederland en de stichting MS Anders verleenden hun medewerking aan dit onderzoek. Het project werd begeleid door TNO Kwaliteit van Leven.

Nynke Swart, Fysiotherapie

Nynke Swart, die tot juni 2006 als fysiotherapeut bij ons werkte, deed in het kader van haar studie Fysiotherapie Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht in 2006 een onderzoek met als onderwerp "De invloed van dubbeltaken op de loopsnelheid en het verband met ADL-activiteiten bij CVA-patiënten".

Christine Veeger, Psychologie

Christine Veeger deed in het kader van haar studie Psychologie aan de Open Universiteit in 2006 een onderzoek met als onderwerp: "Consciëntieusheid en Therapiemotivatie; de modererende invloed van het ervaren therapieresultaat."

In de periode 2014-2015 deed zij, in het kader van haar Master, een onderzoek naar de relatie tussen hechting en welbevinden bij ouderen en de mediërende invloed van mindfulness en zingeving op deze relatie. Het mooie aantal van 220 mensen van 65 jaar en ouder was bereid een uitgebreide vragenlijst in te vullen en dit leverde veel informatie op. De resultaten van het onderzoek worden momenteel in het Engels vertaald zodat ze wellicht in een internationaal tijdschrift kunnen worden gepubliceerd.

Kasia Dobrowolska, Logopedie

In 2008 deed Kasia Dobrowolska in het kader van haar studie Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht een onderzoek naar de gebruikte terminologie van consistenties van ingedikte dranken in Noord-Hollandse verpleeghuizen. Op basis van dit onderzoek schreef zij een afstudeerartikel met als titel: “In search of terminology for qualifying viscosity of thickened liquids provided to dysphagia patients in Dutch nursing homes.”

Voor nadere informatie over deze onderzoeken kunt u contact opnemen met de praktijk.

Zo was het, zo is het, zo wordt het