Baby, Kind & Jeugd

Elk kind ontwikkelt zich op een eigen manier.
Mocht erom welke reden dan ook vertraging of verstoring zijn in deze ontwikkeling, dan bieden wij graag hulp. Als kinder- en eugdteam binnen Therapie Wolf zetten we het kind en het gezin centraal. De verzekeringen van kinderen stoppen bij 18 jaar.

Als ouder onderdeel uit van de behandeling van je kind. Met elkaar streven we ernaar dat je kind zo goed mogelijk thuis, op school en met leeftijdsgenootjes door het leven gaat. Door de nauwe samenwerking tussende verschillende behandelaren kunnen we vroegtijdig signaleren en handelen.Door intensief samen te werken, versterken we elkaar en dragen zaken direct aan elkaar over. We gaan voor de juiste zorg voor het kind en zijn omgeving.

Kinderfysio- en oefentherapie

De kinderfysio- en oefentherapeut richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer je kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. De kinderfysio- en oefentherapeut begeleidt kinderen met bewegingsproblemen in de leeftijd van0 tot 18 jaar. De therapie richt zich op hulpvragen op verschillende gebieden:

 • Problemen of vertraging in de motorische ontwikkeling, zoals: moeite met fijne motoriek, de ontwikkeling van de schrijfmotoriek of moeilijk mee kunnen komen met de grove motoriek in sport en spel
 • Baby’s met een voorkeurshouding en/of een asymmetrische afplatting van het hoofdje of een afwijkende motorische ontwikkeling;
 • Klachten op lichamelijk gebied zoals pijnklachten, ademhaling,(sport)blessures, afwijkend looppatroon, (bewegings-)onrust en houdingsproblemen;
 • Problemen en/of (pijn)klachten op basis van een chronische aandoening;
 • Problemen in de prikkelverwerking.

Slaapoefentherapie

Een goede nachtrust is belangrijk voor kinderen. Ze zijn volop in ontwikkeling en dit kost veel energie. Elk kind heeft voldoende slaap nodig. Om tot rust te komen, maar ook om te groeien en te ontwikkelen. Daarnaast is goed slapen belangrijk voor het leervermogen en concentratie. Onvoldoende slaap kan grote gevolgen hebben. Je kind is bijvoorbeeld vaak moeen valt overdag gemakkelijk in slaap.Of je kind is vaker ziek, heeft overgewicht,vertoont drukker gedrag en is humeurig.De slaapoefentherapeut helpt jou en je kind om de slaapproblemen op te sporen en aan te pakken. Eerst wordt onderzocht of je kind niet kán slapen of niet wíl slapen en waar dat door komt. Tijdens de behandeling krijg je uitleg over slapen en de ontwikkeling van de slaap bij baby’s en jonge kinderen. Je krijgt zo meer inzicht in het slaapgedrag van je zoon of dochter. Jonge kinderen hebben meerslaap nodig dan oudere kinderen.

Is je kind al wat ouder? Dan krijgt hij/zijzelf uitleg over slapen. Bij jongeren is vooral de kennis belangrijk waardoor zij inzicht en tools krijgen om zelf weer te willen en kunnen slapen. Samen kijken wat voor hen reële opties en oefeningen zijn is belangrijk. De therapeut leert ze oefeningen die helpen om makkelijker te gaan slapen. Ons brein ontwikkelt zich tot we ongeveer 25 jaar oud zijn. Hierdoor heb je tot je 25ste meer slaap nodig in vergelijking met volwassenen. Bij jongeren verschuift het slaapblok naar achteren in de tijd: jongeren slapen niet meer voor middernacht, maar moeten wel weer vroeg opstaan om naar school te gaan.

Tijdens de behandeling geeft de therapeut uitleg over slapen, het verschoven dag/nachtritme en alle factoren die daarin vloed op hebben. Zo krijgt de jongere zelf inzicht in wat hij/zij zelf kan gaan veranderen om beter te kunnen slapen.

Ergotherapie

Ergotherapie bij kinderen richt zich erop dat kinderen met een beperking zo goed mogelijk mee kunnen doen met leeftijdsgenoten in alle daagse activiteiten. Bij Therapie Wolf kiezen we voor een duidelijke afbakening als het gaat om de ergotherapie bij kinderen. Zo kennen kinderfysiotherapie en kinderergotherapie een aantal raakvlakken als het gaat om de behandeling van kinderen.

De ergotherapie bij Therapie Wolf richt zichvoornamelijk op begeleiding en adviseringvan hulpmiddelen en voorzieningen die ervoor kunnen zorgen dat een kind optimaal kan ontwikkelen en meedoen. Zo is het voor kinderen met een motorische- of lichamelijke beperking niet altijd mogelijk om met een reguliere kinderstoel, buggy, kinderledikantje, badzitje of fiets te functioneren. Dit kan ook in de schoolklas gelden; het reguliere meubilair voldoet niet altijd. De ergotherapeutondersteunt en adviseertbij de aanvraag van aangepastehulpmiddelen bij de zorgverzekeraar ofgemeente (WMO). Daarnaast begeleidt de ergotherapeut bij het omgaan met deze hulpmiddelen.

Diëtetiek

Wat kan een kinderdiëtist voor jou en jouw kind betekenen? De redenen om naar een kinderdiëtist te gaan kunnen heel uiteen lopend zijn.Als ouder wil je natuurlijk dat je kind zo gezond mogelijk opgroeit. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat je kind voldoende voedingstoffen binnen krijgt. Maar dit is niet altijd vanzelfsprekend.

Je hebt je vast weleens afgevraagd of jewel de juiste keuzes maakt op het gebied van voeding. Maar er kunnen ook lichamelijke problemen zijn waardoor je kind bepaalde voeding niet kan verdragen of waardoor je kind moeite heeft met het eten en drinken. Soms eet een kind teveel, te eenzijdig of juist te weinig. Ook de ruime keuze in voedingsmiddelen maakt het niet eenvoudig om als ouder de juiste voeding samen te stellen voor je kind. Onze kinderdiëtisten kunnen antwoord geven op voedinggerelateerde vragen tijdens de zwangerschap en gedurende de eerste 18 jaar van je kind. Als kinderdiëtist denken we graag mee en geven we adviezen over de voeding die bij je kind past en we leren zowel het kind als de ouders wat gezonde voeding is en waarom het belangrijk is om gezond te eten. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden van het kind. Wanneer je kind een dieet moet volgen is het van groot belang dat het plezier in eten voorop blijft staan.Je kan onder andere bij ons terecht bij onderstaande hulpvragen:

 • Voeding en zwangerschap
 • Vragen over groei en gewicht
 • Advies over gezonde voeding
 • Voeding bij ziekte
 • Afbuigende gewichtscurve
 • Buikpijn, diarree en obstipatie
 • Voedingsallergie en -intolerantie

Logopedie

Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school. Soms zijn er zorgen over het spreken van je kind. Het kan zijn dat het kind slechter te verstaan is dan andere kinderen van zijn of haar leeftijd of dat het minder goede zinnen maakt. Soms maken anderen een opmerking over het spreken van je kind, bijvoorbeeld de leidster vande peuterspeelzaal of de leerkracht. Er zijn natuurlijk veel verschillen in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Problemen op het gebied van: spraak,taal, adem, stem, mondgedrag (OMFT), kauw- en slikproblemen, gehoor, lezen en schrijven en dyslexie  behoren tot het werkgebied van de logopedist.

Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden, van baby’s tot jongvolwassenen.

Nu, met het oog op de toekomst