Fysiotherapie

Mensen wenden zich tot de fysiotherapeut omdat zij problemen ervaren met het bewegen. Gezondheid en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen die voldoende bewegen zijn minder vaak ziek, hebben minder lastvan psychische klachten, blijven makkelijker op een gezond gewicht en hebben minder kans op hart- en vaatziekten,diabetes en verschillende vormen van kanker.

Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimaal bewegen, stimuleert beweeggedrag dat de gezondheid positief beïnvloedt en ondersteunt de cliënt in het uitvoeren van activiteiten.Het doel is om het functioneren te vergroten of te behouden, of om de achteruitgang in functioneren zoveel mogelijk te beperken. Preventie neemt een belangrijke plaats in binnen de fysiotherapie.

Fysiotherapie kan een uitkomst bieden bij klachten zoals;

 • Pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
 • Lage rugklachten
 • Bovenrugklachten  
 • Nekklachten
 • Schouderklachten
 • Elleboogklachten
 • Hand- en polsklachten
 • Klachten ten gevolgen van blessures
 • Enkelklachten
 • Heupklachten
 • Klachten op de borst
 • Klachten in of rondom het bekken
 • Aangezichtspijn
 • Duizeligheidsklachten   
 • Evenwichtstoornissen
 • Bij stijfheid of krachtvermindering   
 • Bij ademhalingsklachten door bijv: hyperventilatie of bij benauwdheid                                              

Fysiotherapie kan u ondersteunen bij aandoeningen zoals:

 • Artrose
 • COPD en astma (longklachten)
 • Hartklachten
 • Etalagebenen en vaatlijden
 • Neurologische aandoeningen
 • NAH (Niet- Aangeboren-Hersenletsel)
 • AH (Aangeboren Hersenletsel

Fysiotherapie wordt ingezet voor revalidatie zoals:

 • Neuromotorische revalidatie
 • Orthopedische revalidatie 
 • Corona revalidatie

Individuele verschillen

De geschiedenis, identiteit, gezondheidsvaardigheden, sociale omgeving, levensdoelen en het toekomstperspectief zijn voor ieder individu verschillend.We houden hier rekening mee bij het fysiotherapeutische onderzoek en de behandeling.In de huidige visie op gezondheid is het voeren van regie over het eigen leven cruciaal voor het ervaren van gezondheid. Naast de beweegproblemen van mensen zijn de wensen, verwachtingen en leefomstandighedenvan iemand mede bepalend voor de keuzes die gemaakt worden ten aanzien vande fysiotherapeutische behandeling.De cliënt heeft daarom een centrale rol bij het vaststellen van de eigen behandeldoelen en de uiteindelijke behandeling. Tijdens de behandeling wordt voortdurend afgestemd op ieders individuele omstandigheden en behoeften. Bij wilsonbekwame volwassenen en bij kinderen wordt het probleem met bewegen door de verzorgers, mantelzorgers en/of ouders geformuleerd.

Praktische informatie

De fysiotherapie behandeling vindt plaats op de praktijk locatie of bij de mensen thuis. Een behandeling wordt individueel gegeven of in groepsverband. Er kan sprake zijn van een verwijzing door de huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing kunt u bij de fysiotherapeut terecht. Na onderzoek wordt dan bepaald of er een indicatie is voor behandelingen of de gewenste hulp geboden kan worden in onze praktijk. Zo nodig verwijzen we alsnog naar de huisarts, naar een andere zorgverlener of naar een gespecialiseerd fysiotherapeut in een andere praktijk. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Voor als bewegen niet meer
vanzelfsprekend is