Chronische Pijn

Vaak wordt bij pijn die al zo lang duurt geen specifiekeoorzaak meer gevonden en staan de pijnklachten niet meer helemaal in verhouding tot de beschadiging van het weefsel.

Ondanks meerdere behandelingen verdwijnen de klachten niet. Psychische en sociale factoren gaan steeds meer meespelen omdat allerlei dagelijkse activiteiten niet meer lukken en het steeds moeilijker wordt om positief te blijven.Bij chronische pijn wordt er wel een alarmsignaal gegeven, maar is de waarschuwing meestal niet in overeenstemming met het type letsel.Vergelijk het met een waarschuwing wanneer uw auto aangeeft dat uw oliepeilte laag is. De garage heeft het oliepeil gecontroleerd en er blijkt niets aan de hand te zijn. De oorzaak van het waarschuwingssignaal kan elders liggen, zoals een defect lampje.

Behandeling

De behandeling van chronische pijn is vaak complex. Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende disciplines die u kunnen helpen om beter kunnen te functioneren ondanks de pijn. Bij de behandeling van chronisch pijn wordt niet alleen uitgegaan van het medische deel van het menselijk functioneren, maar is er ook aandacht voor psychologische en sociale factoren die van invloed kunnen zijn op de pijn en het functioneren.

Tijdens de behandeling werkt u aan het herstel van de balans tussen belasting en belastbaarheid. U leert herkennen welke factoren uw pijn verergeren of verminderen en hoe u daar invloedop kunt uitoefenen. Mogelijk kan uw belastbaarheid worden vergroot doorfysiek en geestelijk sterker te worden. De behandelingen van de verschillende disciplines zijn op elkaar afgestemd en gericht op het beter kunnen functioneren met pijn. Zodat de pijn en de gevolgen ervan een minde rgrote plek in uw leven in nemen.

Om de pijn te beïnvloeden is het nodigde behandeling te richten op alle factorendie een rol spelen bij het pijnprobleem. Door deze factoren op het gebied van lichaam, emotie, gedachten en gedrag tegelijkertijd te behandelen kan de pijngevoeligheid minder worden. Een belangrijke regel tijdens de behandeling is dat u zich richt op het weer uitvoeren van belangrijke en energie gevende activiteiten.

Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is,werken de behandelaars van TherapieWolf samen om u ondersteuning te bieden bij het optimaal functioneren binnen uw leef- en werkomgeving.

Voor als bewegen niet meer
vanzelfsprekend is