Geriatriefysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen op hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolgvan een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen van ouderdom vertonen.De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Zelfredzaamheid

De geriatriefysiotherapeuten bij Therapie Wolf richten zich bij de behandeling vooral op het optimaliseren van het dagelijks bewegen van mensen in hun eigen leefomgeving. Belangrijkste doel is het onderhouden en vergroten van de zelfredzaamheid. Want dat is een voorwaarde voor een optimale kwaliteit van leven en het kunnen deelnemen in de maatschappij.

Specifieke deskundigheid

De geriatriefysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over ouder worden en leeftijdgerelateerde veranderingen in relatie met het dagelijks bewegen;

  • Kennis over neuropsychologische functiestoornissen en pijnsyndromen;
  • Specifieke deskundigheid van het dagelijks bewegen in relatie met complexe ziektebeelden;
  • Kennis van en inzicht in persoonlijke en externe factoren die van invloed zijn op het dagelijks bewegen van ouderen;
  • Brede kennis van hulpmiddelen,wetgeving, vergoedingen en voorziening en beleid

Voor als bewegen niet meer
vanzelfsprekend is