Revalidatie

Revalidatiegeneeskunde richt zich op revalidatie (herstel)van patiënten na een ziekte of aandoening. Denkt u bijvoorbeeld aan herstel na een operatie, een herseninfarct, na interne ziektebeelden, hart- en longaandoeningen of bij chronische pijn.

Het kan zijn dat volledig herstel niet mogelijk is. In dat geval is een belangrijk doel van revalidatie dat u in het dagelijks leven zo min mogelijk hinder ondervindt van uw beperking(en). Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is, werken verschillende behandelaars samen om u ondersteuning te bieden bij het optimaal functioneren binnen uw leef- en werkomgeving.

Het interdisciplinaire behandelteam kan bestaan uit:

  • Revalidatiearts en/of andere specialisten en huisarts.
  • Ergotherapeut: helpt thuis bij versterking van dagelijks functioneren (denk aan wassen, eten, boodschappen doen,enzovoort).
  • Fysiotherapeut: behandeltbewegingsstoornissen.
  • Logopedist: helpt bij verbetering van praten, kauwen, slikken en ademhaling.
  • Medisch maatschappelijk werker: ondersteunt bij maatschappelijke ensociale problemen.
  • Psycholoog: onderzoekt en begeleidt bij psychosociale problemen.
  • Diëtist: geeft voedingsadviezen gericht op spieropbouw, herstel, medicatie, drink-en sondevoeding.
  • Orthopedisch schoenmaker en/of instrumentmaker.
  • Specialistisch verpleegkundige. Binnen Therapie Wolf zijn er diverse revalidatietrajecten mogelijk. We werken volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen, waarbij uw verhaal en hulpvraag altijd centraal staan.

Poliklinische revalidatie

Deze vorm van revalidatie wordt gegeven terwijl u in uw eigen huis verblijft en gecoördineerd door de revalidatiearts van het Noordwestziekenhuis die regelmatig naar Texel komt voor overleg met zowel u als revalidant, het vaste behandelteam van Therapie Wolf, uw huisarts en eventuele andere betrokken behandelaars.

Geriatrische revalidatie

Deze vorm van revalidatie is gericht op kwetsbare ouderen en wordt ingezet na een ziekenhuisopname. De revalidatie kan plaatsvinden in het verpleeghuis op Texel of bij u thuis. Doel van de revalidatie is dat u zo snel en zo goed mogelijk weer zelfstandig kunt functioneren in uw eigen huis. Deze geriatrische revalidatiezorg wordt verzorgd door Omring in samenwerking met het vaste behandelteam vanTherapie Wolf en gecoördineerd door de specialist ouderengeneeskunde van Omring.

De revalidatie kan specifiek gerichtzijn op verschillende doelgroepen, waaronder:

Neuromotorische revalidatie

Onder neuromotorische revalidatie verstaan we de behandeling van alle aandoeningen van neurologische oorsprong zijn de hersenen,het ruggenmerg en de zenuwen.Ook spierziektes zijn vaak vanneurologische oorsprong en wordendaarom in deze groep ondergebracht. Je hebt neurologische aandoeningendie een progressief verloop hebben– een langdurige ziekte die steeds ernstiger wordt – zoals de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, spierziektes,etc.. Daarnaast zijn er ook aandoeningen die acuut ontstaan zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding, een dwarslaesie of hersentrauma. De symptomen van neurologische aandoeningen zijn vaak motorisch van aard:spasticiteit, uitval van spierfunctie,stoornissen in gevoel, coördinatie of hetevenwicht, noemt men neuromotorische-revalidatie.

Bij de revalidatie wordt ookrekening gehouden met de niet-motorische symptomen zoals: zoals bijvoorbeeld taalstoornissen, problemen met de aansturing van motoriek, de planning van handelingen, geheugen- en concentratieproblemen, veranderde emoties en vele andere problemen die het dagelijks functioneren fors kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van de soort aandoening streven we naar een goed functioneel herstel of een vertraagde en zo comfortabel mogelijke achteruitgang.

Orthopedische revalidatie

Onder orthopedische revalidatie verstaan we de behandeling van afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat. Hieronder vallen de botten, gewrichten en spieren.

Orthopedische revalidatie richt zich op het verminderenvan pijn, verbeteren van beweeglijkheid, belastbaarheid, coördinatie, uithoudingsvermogenen vergroten van spierkracht. Na een operatie aan bijvoorbeeld uw schouder, heup of knie, is er meestaleen revalidatietraject. Ook na een ongeval thuis, op het werk of door sport is orthopedische revalidatie belangrijk omzo goed mogelijk uw dagelijkse activiteitenweer op te pakken.

Naast revalidatie na een operatie bieden wij ook begeleiding vóór een operatie. Door te werken aan een betere conditie en functionaliteit vóór een operatie, zullen er minder complicaties optreden na de operatie en zal het herstel sneller verlopen. Onze fysiotherapeuten bezoeken u in sommige gevallen aan huis voor revalidatie, wanneer u (tijdelijk) minder mobiel bent en niet naar ons toe kunt komen.

Corona revalidatie

De klachten die gepaard gaan met het doormaken van deze COVID-19 infectie zijn zeer divers en variëren van hoog,midden tot laag complex. Het kan zijn dat er sprake is geweest van een langdurige opname op de intensive care, dat u beademd bent, een ziekenhuisopname hebt doorgemaakt of thuis ziek bent geweest.

Herstel vraagt om specialistische begeleiding, meestal van meerdere behandelaars, die daarbij nauw samenwerken. We zien o.a. problemen in het fysieke functioneren, longklachten, problemen met het geheugen en psychische klachten. Doordat nog lang niet alles bekend is van dit ziektebeeld, zullen de verschillende beroepsgroepen van diverse disciplines goed op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten en werken we volgens de laatst bijgewerkte richtlijnen. Deze revalidatie kan gecoördineerd worden door de huisarts, de specialistouderengeneeskunde of de revalidatiearts.

Voor als bewegen niet meer
vanzelfsprekend is