De Valpolikliniek

Vallen hoort bij het leven. Kinderen leren door vallen enopstaan, maar voor ouderen kan een val ernstige gevolgenhebben, zoals een gebroken heup of pols.

Soms is de oorzaak van een valpartij duidelijk: een losse tegel in het trottoir, een onverwachte duw of men struikelt gewoon over iets wat op de grond ligt. Vaak echter is de oorzaak niet zo duidelijk: “Ik wilde opstaan en opeens lag ik op de grond.”,“Ik liep op straat, iemand noemde mijn naam, ik draaide mij om en voordat ik hetwist was ik gevallen.” of “Ik wilde gauw detelefoon opnemen en toen stroffelde ik overmijn eigen benen.”

Er zijn nog veel mee rvoorbeelden van een valpartij te noemen waarvan de oorzaak op het eerste gezicht niet zo duidelijk is. Het is dan ook logisch dat mensen bang worden om te vallen. Deze angst kan vervelende vormen aannemen en de kwaliteit van het leven negatief beïnvloeden. Ouderen die bang zijn om te vallen gaan bijvoorbeeld weinig of helemaal niet meer naar buiten en verliezen zo hun sociale contacten.Voelt u zich niet altijd even zeker vanuzelf als u gaat lopen? Bent u bang omte vallen of bent u al eens gevallen en wilt u iets doen aan valpreventie? Wellicht dat een bezoek aan valpolikliniekdan iets voor u kan betekenen.

Wat is een valpolikliniek?

Bij de valpolikliniek onderzoeken wewaarom u valt, inventariseren we hetrisico, en brengen we de angst omte vallen in kaart. In de valpolikliniek op Texel werken mensen die zich vanuit hun deskundigheid gespecialiseerd hebben in valproblematiek. Het team van deskundigen vanuit Therapie Wolf onderzoekt, in samenspraak met uw huisarts, wat de oorzaak van het vallen kan zijn en bespreekt met u de mogelijkheden om het valrisco te verminderen.

Praktische informatie

Nadat u bent aangemeld bij de valpolikliniek maken wij binnen een week een afspraak met u. Noodzakelijke medische gegevens vragen wij op bij uw huisarts, uiteraard alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. U wordt ontvangen door een fysiotherapeut die een aantal algemene zaken zoals persoonsgegevens zal registreren. Tevens worden een aantal vragenlijsten met u doorgenomen.Deze vragenlijsten gaan over hoe u uw gezondheid ervaarten over valangst.Vervolgens gaat u samen met de fysiotherapeut een onderzoek doen datzich vooral richt op de uitvoering van een aantal dagelijkse activiteiten, zoals het gaan staan, iets van de grond pakkenen het lopen. Dit noemen we het balansfunctie onderzoek en duurt ongeveer een uur.

In dezelfde week komt de ergotherapeut de thuissituatie in ogenschouw nemen. De ergotherapeut houdt zich voornamelijk bezig met aanpassingen die, indien nodig, getroffen moeten worden om de kans dat u valt te verminderen.

(Onder)voeding kan een belangrijke rol spelen als u regelmatig valt. Onze diëtisten kunnen uw spiermassa monitoren en er samen met u voorzorgen dat uw voeding voldoende voedingsstoffen bevat om het risico op vallen te verkleinen.

Voor als bewegen niet meer
vanzelfsprekend is