Groepen

Er wordt gestreefd naar het zo lang mogelijk veilig en prettig zelfstandig kunnen functioneren zowel in het werk als privé.

Er is binnen de groep aandacht voor ieders individuele problematiek. Het delen van elkaars ervaringen
is een belangrijke meerwaarde van het oefenen in groepsverband. Binnen Therapie Wolf bestaan er verschillende groepen:

  • Balansgroepen
  • MS-groep
  • CVA-groep
  • Parkinsongroep
  • Reumagroep
  • Ruiter in Balans

Balansgroepen

Therapie Wolf verzorgt balansfunctie- training in groepsverband. Als ouderen gevraagd wordt waar zij bang voor zijn, zullen zeven van de tien antwoorden dat zij het meeste bang zijn om te vallen.

Een valpartij kan verstrekkende gevolgenhebben en zal direct invloed hebben op het algemeen dagelijks functioneren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het regelmatig doen
van speciale oefeningen de balansfunctie verbetert. Daarmee vermindert de kans om te vallen en is men langer in staat om veilig thuis te blijven wonen.

MS-groep

De MS-groep bij Therapie Wolf bestaat uit mensen met MS of soortgelijke aandoeningen. Het oefenen in de groep heeft als hoofddoel om het lichaam in optimale conditie te houden.

Veel mensen met MS ervaren problemen bij het lopen en met het evenwicht.
Dit is dan ook een belangrijk onderdeel. Verder is er aandacht voor ieders individuele problematiek. Het lotgenoten- contact vinden wij een belangrijke meerwaarde van het oefenen in groepsverband.

CVA-groep

De CVA-groep is voor mensen die een hersenbeschadiging hebben en daar uiteenlopende verschijnselen aan hebben overgehouden. Men is daardoor in verschillende mate beperkt in hun dagelijks functioneren. Het oefenen in de groep heeft als doel deze beperkingen zo klein mogelijk te houden op de langere termijn, waardoor men zo lang mogelijk veilig en prettig zelfstandig kunnen blijven wonen. Er wordt gezamenlijk geoefend, maar er is ook aandacht voor ieders individuele problematiek. Belangrijke onderdelen zijn het lopen en de balansfunctie, maar er is ook aandacht voor allerlei andere stoornissen. Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen zich binnen de groep begrepen en veilig voelt.

Parkinsongroep

De Parkinsongroep is een beweeggroep speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen. Voor geen enkele patiënt zijn de Parkinsonsymptomen hetzelfde. De ernst van de klachten en het verloop van de ziekte verschillen van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen, de zogeheten a-typische Parkinsonismen.

In de wekelijkse training is er aandacht voor souplesse en houding. Ook is er aandacht voor balans, coördinatie en het lopen.

Reumagroep

De reumagroep is bedoeld voor mensen met een beperking in hun dagelijkse levensverrichtingen vanwege: reumatoïde artritis, fibromyalgie, ziekte van Bechterew of andere reumatische aandoeningen.

De reumagroep biedt een oefen- therapeutisch behandelprogramma voor mensen met beperkingen van het lichaam ten gevolge van een reumatische aandoening. Uit onderzoek blijkt dat intensieve training een positieve invloed heeft op spierkracht, conditie en botkwaliteit. In de reumagroep kan iedere deelnemer op zijn eigen niveau en onder deskundige begeleiding bewegen en sporten.

Ruiter in Balans

Ruiter in Balans is een doorlopend trainingsprogramma voor ruiters die het beste uit zichzelf en hun paard willen halen. De basis van Ruiter in Balans is het ontwikkelen en verbeteren van balans, conditie, lenigheid, coördinatie en stabiliteit. Het maakt niet uit of je wedstrijden rijdt of alleen voor je plezier. Het doel van Ruiter in Balans is het ontwikkelen van het ‘ruitergevoel’ en het verkrijgen van een ‘onafhankelijke zit’. Tijdens het programma leert u wat de invloed van uw eigen balans is op die van uw paard. Dit effect kunt u gebruiken om uw paard beter te laten lopen.