Logopedie

Spreken is een van de belangrijkste manieren om met andere mensen contact te maken en informatie uit te wisselen. Logopedie kan helpen bij het voorkomen en verhelpen van spraak- en taalproblemen. Logopedisten behandelen mensen die problemen hebben met spraak, taal, stem en primaire mondfuncties zoals eten, drinken en slikken.

Ook biedt de logopedist begeleiding bij bijvoorbeeld chronisch hoesten of problemen met spreken die ontstaan door een spierziekte of een beroerte zoals afasie, woordvindingsproblemen of dysartrie.Logopedisten werken daarbij vaak nauwsamen met huisartsen, specialisten(kinder-, KNO- en longarts), tandartsen/orthodontisten, (kinder-)psychologen, (kinder-)fysiotherapeuten en leerkrachten.

De logopedist kan u helpen bij:

Taal

 • Afasie
 • Lees-en schrijfproblemen
 • Vertraagde taalontwikkeling

Spraak

 • Afwijkende mondgewoonten
 • Broddelen
 • Dysartrie
 • Slissen en lispelen
 • Spraakachterstand
 • Stotteren

Adem & stem

 • Astma
 • COPD
 • Hyperventilatie
 • Stembandverlamming
 • Stemklachten

Slikken

 • Eet-en drinkproblemen bij baby’s en peuters
 • Eet- en drinkproblemen bij volwassenen
 • Eet-en drinkproblemen bij dementie

Heeft u, uw partner of uw vader of moeder een beroerte gehad of een ziekte met gevolgen voor het spreken of het slikken en herkent u één van bovenstaande problemen? Dan kunt u terecht bij de logopedist vanTherapie Wolf.

In de praktijk of bij u thuis?

Op basis van uw hulpvraag wordt een logopedisch onderzoek verricht en samen met u een behandelplan opgesteld.Behandeling aan huis is mogelijk bij medische noodzaak. Logopedie online is ook mogelijk via een beveiligde verbinding.

Praktische informatie

Bij spraak-, taal- en stemproblemenkunt u via uw huisarts of specialist een verwijzing krijgen voor logopedie.Tegenwoordig is logopedie ook zonder afspraak direct toegankelijk. U kunt een afspraak met de logopedist maken voor een kort vooronderzoek om te beoordelen of uw klacht te maken heeft met een logopedisch probleem.Logopedie wordt vergoed uit de basisverzekering. Bij vragen kunt u de voorwaarden van uw zorgverzekeraa rnalezen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor wanneer communicatie niet meer vanzelfsprekend is