Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak. Een van de meest bekende vormen is lymfoedeem.

Lymfoedeem treedt op wanneer er in aanleg te weinig lymfevaatjes zijn of als het lymfestelsel is beschadigd, bijvoorbeeld na het verwijderen van lymfklieren of na een beschadiging van de huid.
Oedeem kan voorkomen in alle ledematen, in het gelaat of op de romp. Lymfoedeem geeft een vergrote kans op het ontwikkelen

van (wondroos)infecties. Deze infecties kunnen het lymfestelsel verder beschadigen, wat het oedeem (en volgende infecties) kan verergeren. Daarom wordt er aangeraden om te leren leven en handelen met lymfoedeem, waarbij de situatie verbeterd of gestabiliseerd kan worden, eventueel met behulp van oedeemtherapie.

Wanneer u voor oedeemtherapie komt bij Therapie Wolf, vindt er een intake gesprek plaats over het ontstaan en beloop van de klachten en wordt u lichamelijk onderzocht. Hierbij wordt ook gemeten

in welke mate er sprake is van oedeem. Daarna kan de behandeling gestart worden.
De therapie bestaat uit een combinatie van een aantal van de volgende technieken:

  • Manuele lymfedrainage (volgens de methode van Casley Smith);

  • Oefentherapie en huiswerkoefeningen;

  • Compressietherapie, zwachtelen en/of aan laten meten therapeutisch elastische kous;

  • Lymfetaping.

Lymfoedeem is een chronische aandoening. De behandeling is hierdoor met name gericht op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem in het lichaamsdeel. Daarnaast kan de oedeemtherapeut door middel van houdings- en bewegingsadviezen proberen de beperkingen te verminderen.De gekozen behandeling en de uiteindelijke behandeleffecten zijn afhankelijk van de ernst, oorzaak en duur van het oedeem.De behandeleffecten zijn gericht op omvangsvermindering, spanningsafname, pijnvermindering, functieverbetering en afname van infectiekans.

Steunkousen

Een Therapeutische Elastische Kous (TEK), ook wel steunkous genoemd, zorgt ervoor dat er geen oedeem (vocht) in het ledemaatwaar de kous om gedragen wordt ophoopt. Door de druk van buitenaf kan er geen lymfoedeem ontstaan of tot het minimale beperkt blijven. Bij bijvoorbeeld spataderen zorgt een steunkous ervoor dat de kleppen – die zorgen voor een goede bloedafvoer – weer goed sluiten, zodat er geen vocht in de benen blijft staan. Het is belangrijk om met steunkousen vooral in beweging te blijven, dan hebben ze het beste effect.Aangezien de zwelling van met name benen, maar ook geregeld bij armen,in de loop van de dag zal toenemen, wordt een afspraak voor het aanmeten het beste in de ochtend gepland. Kousen worden pas aangemeten op het moment dat de benen zo slank mogelijk zijn.Het kan daarom zijn dat er eerst gezwachteld moet worden, voor de kousen aangemeten kunnen worden.Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden bij steunkousen zoals trendkleuren en motieven. Wij laten u het graag zien in onze praktijk. Voor het aanmeten van therapeutische elastische kousen kunt u terecht bij Therapie Wolf.

Voor als bewegen niet meer
vanzelfsprekend is