Missie / Visie

Aandacht

Oprechte aandacht voor de cliënt is de basis. De cliënt wordt benaderd op basis van gelijkwaardigheid en respect. We bieden de zorg in een warme, open omgeving, waar jong en oud elkaar ontmoeten, waar mensen zich thuisvoelen, waar mensen contact met elkaa rkunnen hebben, maar waar ook ruimteis voor privacy. Hierbij gaan wij uit van Positieve Gezondheid, waarbij het accent niet ligt op de aandoening of beperking maar op de mens met al zijn lichamelijke, sociale en emotionele behoeften.

Kennis

Kennis is een voorwaarde om de kwaliteit van zorg te borgen en maakt innovatie mogelijk. Daarom streven we er naar op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en kennis en vaardigheden uit te breiden. We voldoen aan de kwaliteitsnormen van de diverse beroepsgroepen en ontwikkelen ons door scholing in onze specifieke kwaliteiten door middel van externe scholing en kennis overdracht binnen het team. Als we de nodige kennis niet in huis hebben verwijzen we door naar andere praktijken. Therapie Wolf levert een bijdrage aan onderwijs door het begeleiden van stagiairs, door het geven van scholingen aan onder anderen andere zorgverleners en mantelzorgers en door het deelnemen aan wetenschappelijkonderzoek en activiteiten van de diverse beroepsgroepen.

Samenwerking

Het team bestaat uit diverse paramedische disciplines, onder andere:fysiotherapie, oefentherapie,ergotherapie,logopedie, diëtetiek, maatschappelijkwerk, psychologie en personal training. Zorgverleners adviseren elkaar en maken gebruik van elkaars kennis, de lijnen vanoverleg zijn kort. De cliënt heeft samen met de zorgverlener de regie over zijn/haar zorg en maakt uiteindelijk de keuze hoe de zorg vorm gegeven wordt.We nemen deel aan netwerken om de zorg voor de cliënten optimaal af tekunnen stemmen. Er zijn korte lijnen met o.a. huisartsen, specialistouderengeneeskunde, geriater,revalidatiearts, jeugdarts en jeugdverpleegkundige, orthopedagoog, gemeente Texel, zorg- en welzijnsorganisaties, orthopedischschoenmaker en orthopedisch instrumentmaker, podotherapeuten andere fysiotherapeuten.

Zo was het, zo is het, zo wordt het