Psychologie

Wij geloven dat ieder mens af en toe iemand nodig heeftdie een stukje meeloopt op zijn levenspad. Die iemand kanin veel gevallen een partner, familielid of een goede vriend ofvriendin zijn. Soms is het nodig de hulp van een professionalte vragen.

Een psycholoog kan u bijvoorbeeld ondersteunen wanneer u in uw dagelijks leven gehinderd wordt door gevoelens van angst of somberheid, wanneer u problemen ervaart in het omgaan met andere mensen of wanneer u moeite heeft om te gaan met een ingrijpende verandering of een verlies. Het gaat er in therapie nooit om dat u iemand anders wordt, maar wel dat u steeds meer uzelf kunt zijn. En dat u kunt meebewegen met het leven zoals het zich aandient .Kernwoorden in het contact zijn: gelijkwaardigheid, betrokkenheid en acceptatie. Aan Therapie Wolf zijn meerdere psychologen verbonden.

In verbinding met jezelf: voelen, denken, doen