Slaapoefentherapie

De slaapoefentherapeut is gespecialiseerd in het bereiken van een positieve gedragsverandering op het gebied van slapen. De slaapoefentherapeut werkt samen met u aan een betere slaapkwaliteit door het aanpassen van uw slaapgedrag, de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap.

Zowel de invloeden van de dag als de nacht nemen we in onze 24-uurs aanpak onder de loep. Goed slapen kunt u leren.Wat u overdag doet en voelt, beïnvloedt hoe u 's nachts slaapt en andersom. Slaapt u onvoldoende? Overdag bent u hierdoor sneller prikkelbaar of gespannen, kunt u zich slechter concentrer en en zit u minder goed in uw vel. Er kunnen meerdere oorzaken zijn op biologisch, psychologisch en sociaal vlak.De slaapoefentherapeut helpt u om slaapproblemen op te sporen en aan te pakken. U krijgt ook ondersteuning bij het afbouwen van medicatie en het weer op eigen kracht leren slapen. Als u bent behandeld in een slaapcentrum voor bijvoorbeeld slaapapneu, restlesslegs syndroom of parasomnieën, kunt u slaapoefentherapie volgen in het kader van nazorg.

De aanpak bij volwassenen

De therapeut in deze praktijk hanteert een 24-uurs aanpak: zij neemt uw dagen nacht onder de loep. De vicieuze cirkel waarin u verkeert bij slaapproblemen wordt doorbroken.Door de therapie krijg u meer inzicht in het slaapgedrag en de invloed vanvoeding en beweging op het slapen. U leert hoe slapen werkt en welke factoren slaapproblemen veroorzaken.U gaat aan de slag met adviezen omdeze factoren aan te pakken en om uw persoonlijke slaaphygiëne te verbeteren. Met ontspannings- en ademhalingsoefeningen leert u om uw hoofd leeg te maken. U wordt zich meer bewust van uw lichaam en leert voelen, focussen en ontspannen. Slaaphygiëne omvat de gewoonten en/of de omstandigheden voordat u gaat slapen of tijdens het slapen. Een slechte slaaphygiëne kan leiden tot een verstoorde nachtelijke slaap of slapeloosheid.

Meer dan alleen het belang van een goede houding