Ergotherapie voor kinderen

Ergotherapie bij kinderen richt zich eropdat kinderen met een beperking zo goed mogelijk mee kunnen doen met leeftijdsgenoten in alledaagse activiteiten. Bij Therapie Wolf kiezen we voor een duidelijke afbakening als het gaat om de ergotherapie bij kinderen. Zo kennen kinderfysiotherapie en kinderergotherapie een aantal raakvlakken als het gaat om de behandeling van kinderen. De ergotherapie bij Therapie Wolf richt zichvoornamelijk op begeleiding en adviseringvan hulpmiddelen en voorzieningen die ervoor kunnen zorgen dat een kind optimaal kan ontwikkelen en meedoen.

Zo is het voor kinderen met een motorische- of lichamelijke beperking niet altijd mogelijk om met een reguliere kinderstoel, buggy, kinderledikantje, badzitje of fiets te functioneren. Dit kan ook in de schoolklas gelden; het regulieremeubilair voldoet niet altijd.

De ergotherapeut ondersteunt en adviseertbij de aanvraag van aangepaste hulpmiddelen bij de zorgverzekeraar of gemeente (WMO). Daarnaast begeleidt de ergotherapeut bij het omgaan met deze hulpmiddelen.

Nu, met het oog op de toekomst