Logopedie voor kinderen

Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Spraak en taal zijn ook belangrijk voor het leren op school. Soms zijn er zorgen over het spreken van je kind. Het kan zijn dat het kind slechter te verstaan is dan andere kinderen van zijn of haar leeftijd of dat het minder goede zinnen maakt. Soms maken anderen een opmerking over het spreken van je kind, bijvoorbeeld de leidster vande peuterspeelzaal of de leerkracht. Er zijn natuurlijk veel verschillen in de spraak- en taalontwikkeling van kinderen, elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Problemen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, mondgedrag (OMFT), kauw- en slikproblemen, gehoor, lezen en schrijven en dyslexie behoren tot het werkgebied van de logopedist. Logopedie kan zinvol zijn voor kinderen van alle leeftijden, van baby’s tot jongvolwassenen.

Nu, met het oog op de toekomst