Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Ergotherapie

Ergotherapie is, net als fysiotherapie en logopedie, paramedische zorg. Als door een aandoening of tijdelijk letsel problemen in het dagelijks functioneren ontstaan kan een ergotherapeut hulp bieden bij het leren omgaan met deze beperkingen. De ergotherapeut richt zich niet op de ziekte, maar vooral op de praktische gevolgen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Je kunt hierbij denken aan:

  • Aan- of uittrekken van kleding
  • Wassen of nemen van een douche of bad
  • Zitten, liggen en opstaan vanuit bed of stoel
  • Eten en drinken
  • Huishouden
  • Schrijven of telefoneren
  • Vrijetijdsbesteding, hobby’s en werk
  • Verplaatsen binnen- en buitenshuis

Wanneer door een aandoening of letsel beperkingen in alledaagse activiteiten voorkomen, kan dit betekenen dat deze weer opnieuw of op een andere manier aangeleerd moeten worden. Ook kan het zijn dat sommige dagelijkse activiteiten alleen mogelijk zijn met behulp van hulpmiddelen en aanpassingen. In dit laatste geval zal een ergotherapeut nauw betrokken zijn bij de keuze van hulpmiddelen en aanpassingen en met het oefenen met de gekozen voorzieningen. Daarnaast ondersteunt hij bij de aanvraag en financiële afwikkeling van de desbetreffende voorzieningen.

De behandeling

De ergotherapiebehandeling vindt doorgaans plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.

De behandeling begint met een gesprek waarin de mogelijkheden, beperkingen, interesses en wensen op tafel komen. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut vaak met de arts, behandelend fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals een mantelzorger of partner.

Als de hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen duidelijk zijn wordt er een concrete beschrijving van de situatie gemaakt. Vervolgens worden er samen met de cliënt doelen opgesteld en wordt gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden. Om de gestelde doelen te bereiken worden er oplossingen voor de beperkingen in het dagelijks handelen bedacht en training of advies gegeven.

Vergoeding

De huisarts of specialist verwijst naar een ergotherapeut, maar ook zonder verwijzing is het mogelijk een afspraak te maken. Iedereen heeft recht op tien uur ergotherapie vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekeraar. Ook mantelzorgers kunnen vanuit het basispakket gebruikmaken van ergotherapie.

Optimaal participeren in de samenleving van alledag