Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Logopedie

Bij logopedie denken veel mensen in eerste instantie aan kinderen met spraakproblemen of een taalstoornis. Dat logopedisten ook volwassenen en ouderen behandelen is minder bekend. De logopedist bij Therapie Wolf behandelt en adviseert mensen met verschillende problemen, zoals:

  • spraakmoeilijkheden, bijvoorbeeld na een beroerte of door een progressieve ziekte
  • een taalstoornis (afasie) als gevolg van een beroerte
  • slikproblemen

Moeite met communiceren

Als alles goed gaat staan we er niet bij stil, maar communiceren is een ingewikkeld proces. We praten niet alleen om elkaar iets duidelijk te maken, maar maken ook non-verbaal kenbaar wat we bedoelen; door gebaren, gezichtsuitdrukkingen en intonatie bijvoorbeeld. Daarnaast moet je kunnen begrijpen en interpreteren wat de ander bedoelt.
Als er iets mis gaat in de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte, kan dit ingewikkelde proces ineens minder goed verlopen. Mensen kunnen niet meer altijd de juiste woorden vinden, het spreken in hele zinnen gaat moeilijk of praten lukt zelfs helemaal niet meer. Ook het begrijpen van wat de ander zegt kan moeilijk zijn. Daarnaast kan ook het lezen moeizamer gaan. De spieren die betrokken zijn bij de spraak kunnen tevens zijn aangedaan. Bijvoorbeeld door een spierziekte of als de aansturing vanuit de hersenen niet goed meer verloopt. Het is dan moeilijk om stemgeluid of klanken te produceren en om verstaanbaar te spreken.

Oefeningen

De logopedist biedt hulp als de communicatie minder goed verloopt. Bijvoorbeeld door middel van specifieke taal- en spraakoefeningen. Soms zijn communicatiehulpmiddelen behulpzaam, zoals een aanwijsboek of communicatiebord . De logopedist oefent dan samen hoe deze hulpmiddelen het beste gebruikt kunnen worden in de dagelijkse communicatie. Als spreken niet of nauwelijks meer gaat zoekt ze naar alternatieve vormen van communicatie, zoals een spraakcomputer. Het doel is steeds om mensen weer zo goed mogelijks en op een prettige manier te laten communiceren met de omgeving.

Slikstoornis

Bij het slikken zijn veel spieren in de mond en keel betrokken. Deze spieren moeten goed samenwerken om het doorslikken van voedsel en dranken veilig te laten verlopen. Soms gaat dat mis. Iedereen kent het gevoel van verslikken, wanneer iets letterlijk ‘in het verkeerde keelgat schiet’. Als de slikspieren niet meer goed functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of bij de ziekte van Parkinson, kan het gevaar van verslikken zo groot zijn dat ingrijpen noodzakelijk is.

Veilig slikken

De logopedist observeert, diagnosticeert en adviseert bij (vermoedens van) slikproblemen. Bij ernstige slikstoornissen kan het nodig zijn dat de voeding (tijdelijk) via een sonde wordt toegediend. In andere gevallen geeft de logopedist adviezen met betrekking tot de dikte en structuur van de voeding. Bijvoorbeeld om dun vloeibare dranken te vermijden of om geen taaie en harde voeding te eten. Ook geeft zij adviezen over aangepaste houdingen tijdens het eten en drinken. Soms geeft ze bepaalde oefeningen die helpen om veiliger en gemakkelijker te slikken. Het doel is steeds om het slikken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat er voldoende, verantwoord én lekker gegeten blijft worden! Daarom werkt de logopedist nauw samen met de diëtist. Zij stellen samen een slik- en voedingsadvies op en evalueren dit regelmatig met elkaar.

Behandeling op maat

De logopedist bij Therapie Wolf vindt het belangrijk om naast kwalitatief hoogwaardige zorg ook behandeling op maat te bieden. Iedereen ervaart de beperkingen die hij of zij tegenkomt immers anders en iedereen heeft daarmee een unieke hulpvraag!

Bij de logopedist kunt u terecht met óf zonder verwijzing van uw (huis)arts.

De logopedische zorg bij Therapie Wolf wordt verzorgd door Kasia Dobrowolska. Zij is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, aangesloten bij twee kwaliteitskringen en bij het landelijke Parkinson Netwerk. Zij werkt vanuit haar eigen praktijk en behandelt naast volwassenen ook kinderen met taal- en spraakproblemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van haar praktijk: www.spreekbureau.nl

Voor wanneer communicatie niet meer vanzelfsprekend is